Regional SIOS i samarbete med Serbiska föreningen ”Sindjelic” anordnar ett informationsträff om äldres rättigheter inom projektet ”Att åldras med värdighet”. Nätverket ”Att åldras tillsammans” samverkar.

 


 

Dag: 12 oktober 2016

Tid: 18.00

Plats: Serbiska föreningen ”Sindjelic”, Brahegatan 11, Gamlestaden.

 


 

Projektet riktar sig till äldre medlemmar, över 65 år.

Temat för dagen blir VILKA RÄTTIGHETER HAR ÄLDRE, ÖVER 65 ÅR, INOM EN KOMMUN – OCH HUR KAN DEN ENSKILDE UTNYTTJA SINA RÄTTIGHETER FÖR ATT ÅLDRAS MED VÄRDIGHET.

Vi vänder oss till både förtroendevalda inom Regional-SIOS, medlemsorganisationer och enskilda.

 

Vi kommer på seminariet att informera om:

 

Hjälp i hemmet:

Hemstjänsten; När ? Hur ? Vad kostar det ?

Fixartjänst; Vem kan få det ? Vart ringer man ?

Primärvården; Seniorers hälsa ? FAR ? Hemsjukvård ?

Trygghetslarm

Trygghetsjouren

Trygghetskamera

M.M.

 

Informationen ges av två kunniga tjänstemän från Göteborgs kommun,

Ingegerd Hägnesten och Elin Ljungqvist

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

 


Har du frågor – kontakta Dragan Dobromirovic på tel. 0708-483382.

skanning_20161010