Nu finns det pengar att söka hos Boverket till allmänna samlingslokaler som drivs av civilsamhällets organisationer.

  • Stöd till allmänna samlingslokaler går att söka för investeringar i byggnaden och för att anpassa lokalen eller dess utemiljö...

    Läs mer