Nu finns det pengar att söka hos Boverket till allmänna samlingslokaler som drivs av civilsamhällets organisationer.

  • Stöd till allmänna samlingslokaler går att söka för investeringar i byggnaden och för att anpassa lokalen eller dess utemiljö till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

  • Bidrag kan också sökas för aktiviteter som ska stimulera ungdomsverksamhet.

  • Från och med i år är lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och lokaler för ungdomar prioriterade för Boverkets stöd.

 

OBS! Sista ansökningsdag är den 31 augusti. 

 

Nyhetsbrev:

https://app1.editnews.com/page/read.ashx?issueid=345232 

Läs mer om bidragen på Boverkets webbplats: 

http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/

http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/allmanna-samlingslokaler—investeringsbidrag/

Läs mer i den bifogade pdf:en

file:///C:/Users/Ace%20club/Downloads/S%C3%B6k%20bidrag%20f%C3%B6r%20allm%C3%A4nna%20samlingslokaler.pdf