Ukrainskt – Svenskt Kulturförening tillsammans med Ukrainska Alliansen i Sverige och SIOS KVINNOKOMMITTÉ

 

Inbjuder till föreläsningar

 

För att skapa ett kvinnonätverk hos Regional SIOS och styrgruppen, tillsammans med IKF-ordförande Annie Danielsson, Samordnare Tetyana Rep (ordförande Ukrainskt -Svenskt Kulturförening). Föreläsare: Maria Guzman (jurist som har en bredd av kompetenser och arbetar inom en variation av rättsområden, främst inom humanjuridik, tvistelösning och skatterätt).

 

Tema:

1. Omsätta kvinnors kunskap i kompetens i meningsfulla arbete för samhällsutvecklingen.

2. Fördomar mot kvinnor med annan etnisk bakgrund. Var finns dem hur märker vi dessa? vad kan vi göra åt det? Var kan vi dessa kvinnor få hjälp?

3. Varför har integrationsarbetet med kvinnor misslyckats eller har den lyckats?

 

Frågor som dessa och arbete med integration för kvinnor får mindre uppmärksamhet i media och förefaller utgå från normer att alla kvinnor med en annan etnisk bakgrund är lika utan att ta hänsyn till varje individ. Vi klumpas ihop helst med negativa tankar och med fördomar. Hur kan vi själva bidra till en ändring?

 

Tid:

Söndagen den 2017.Sept.3. kl.10.00

Söndagen den 2017.Sept.10. kl.10.00

Söndagen den 2017.Sept.17. kl.10.00

 

Plats:

Askims Montessoriskola

Adress: Askims Backaväg 1

Hållplats Backa

(Buss 58 från Centrum till Skintebo)

 

Alla är hjärtligt välkomna!

Vi bjuder på fika!

Gratis Inträde!

 

Obs! Kom i tid 10.00.

För mera info och anmälan kontakta Tetyana Rep
Tel: 073 731 00 94

I samarbete med: IFK