Regional SIOS inbjuder till informationskväll med Staffan Lindström (1:e vice Ordförande på Idrott och Föreningsnämnden IOFF) och Cenab Turunc (ordinarie ledarmot IOFF)
för att informera och diskutera om de nya regler om aktivitetsbidrag till våra föreningar.

 

Tema:
Idrott och förening har ändrat reglerna från VT2017
vilket innebär att föreningarna bara kan söka aktivitetsbidrag digitalt och online.
Detta har för föreningarna skapat problem då det tillkommer en kostnad att göra detta
och för många etniska och äldre ansvariga har det varit svårt att förstå och söka i år.
De närvarande får tillfälle att framföra sina åsikter angående bidrag och diskutera om dessa med
Staffan Lindstöm och Cenab Turunc.

 

Tid: Tisdagen den 24 oktober kl. 18:00

Plats:Grekiska Föreningen
Adress: Wadköpingsgatan 2, Hisings Backa

2 personer från varje förening är välkomna.

 

Vi bjuder på lite mat efter mötet så det är viktigt att ni informerar oss
på regional.sios@abf.se
senast den 19 oktober om ni kommer att delta.

 

Alla är hjärtligt välkomna!